Tepelná vodivost materiálů

Součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti

je fyzikální veličina. Označuje se malým řeckým písmenem lambda. Udává schopnost stavebních materiálů vést teplo. Telpelná vodivost stavbeních materiálů je konstantní veličina. Čím je nižší hodnota součinitele tepelné vodivosti znamená to, že materiál dobrý tepelný izolant. O proti tumu tepelné vodiče mají vysoký součinitel tepelné vodivosti.
 
Příklad oučinitele tepelné vodivosti:
 
Beton          1,5
Polystyrén   0,037
 
Ve stavebnictví se dnes klade velký důraz na úsporu energií s tím jsou spojeny tepelné ztráty domu. Úspory energie se dosáhneme zateplením a součinitel tepelné vodivosti podstatný údaj u materiálů, které se používají pro tepelnou izolaci.
 

Definice součinitele tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti je množství tepla, které musí za jednotku času projít materiálem o velikosti 1m2 a síle 1m. Předpokladem je, že se teplo šíří pouze v jednom směru. Základní jednotkou je Watt na metr a Kelvin (W.m-1.K-1). Hodnota součinitele tepelné vodivosti  jednotlivých stavebních materiálů se zjišťuje experimentálně.

 

Tepelné izolanty a tepelné vodiče

Tepelná vodivost rozlišuje mizi sebou jednotlivé látky podle schopnosti vést teplo na tepelné izolanty a vodiče. Tepelné izolanty mají nízkou hodnotu lamda "minerální vata 0,04 polystyrén 0,037", hodnota nám ukazuje, že daný stavební materyál převádí malé množství tepla špatně vedou teplo. Tato vlastnost znamená udržet teplo na jedné straně materiáliu a nepustit ho pryč. zateplovací systémy.  Tepelné vodiče mají naopak hodnotu lambda vysokou a znamená to, že teplo vedou dobře a nejsou vhodné pro zateplovací systémy.
 

Využití tepelných izolantů

Tepelné izolanty nazýváme obecně ve stavebnictví materiály, které se používají na zeteplení staveb. Jedná se o izolace obvodových zdí, izolace v podkroví střechy, izolace podlah v přízemí nebo izolace podlah mezi jednotlivímy patry. Izolace obvodových zdí stavby má dvojí funkci. Jak jsme již zmínili v zimním období ná zabraňuje prostupu chladu do stavby a tím nám napomáhá šetřit energie a v letním období zabraňuje prostupu tepla do stavby a tím znemožňuje přehřívání.
 
Pro srovnání uvádíme pár vybraných stavebních materiálů. Porovnáváme zde sílu roubené zdi s ostatnímy materiály.
 
Materiál  cm cm cm cm cm cm
Srovnání tepelné vodivosti vybraných materiálů v cm
Dřevo 15 20 25 30 35 40
             
Beton 125 167 208 250 292 375
Plná cihla 58 78 97 117 136 175
Porother Profi Dryfix 11 14 18 22 25 33
Ytong 8 10 13 15 18 23
Heluz family 7 9 12 14 17 21
Minerální vata 3 4 6 7 8 10
Polystyrén 3 4 5 6 7

9

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana