Vše o roubenkách / Stavební povolení roubenky

Co předchází stavbě roubenky? Stavební povolení a všechny náležitosti.

Mnoho let jezdím za zákazníky a otázky co mi pokládají kolem stavby roubenky jsou téměř jako přes kopírák.
Proto dopředu říkám "STAVEBNÍ POVOLENÍ ROUBENKY NENÍ VŮBEC SLOŽITÁ VĚC"
 
Stavba roubenky a čehokoliv jiného a proč říkám čehokoliv protože sem patří stavby s pevným základem, ale i stavby bez základu, se řídí stavebním zákonem.
Například:
 • Zděný rodinný dům
 • Dřevostavba
 • Roubenka
 • Kůlna na dřevo
 • Přístřešek na dřevo
 • Altán
 • Velkoprostorový stan
 • Plechová garáž
 • Atd……
 
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 

Stavební povolení roubenky je možno získat dvěma způsoby.

Ohlášení postačí u staveb
 • Stavby roubenky pro bydlení a pro rekreaci do 150 m² zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
 • Změny stavby roubenky, kdy se nepřekročí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby rodinného domku)
 • Stavební úpravy roubenky pro změny v užívání části stavby roubenky, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí roubenky, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Například stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn roubenky.
 • Opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.
Stavební povolení vyžadují
 • Stavby a stavební úpravy, kde nestačí ohlášení, například novostavby se zastavěnou plochou větší než 150 m².
 • Případy kdy se zasahuje do nosných konstrukcí domu. Například byt, ve kterém se bourají nosné zdi.
 
Kdy předchází Územní řízení
Stavebnímu povolení a Ohlášení u nástaveb a přístaveb předchází ještě územní řízení. U rodinných domků se obvykle spojuje se Stavebním povolením nebo Ohlášením do jednoho procesu, který se tím prodlužuje.
O územní řízení se nežádá u stavebních úprav. Tedy v případech, kdy se dům nezvyšuje ani nerozšiřuje.
V krátkosti
 • Pokud budete stavět drobnou stavbu kolem domu, vyměňovat okna v bytě nebo domě, střešní krytinu za krytinu s podobnými vlastnostmi, nemusíte ohlašovat nic.
 • Pokud stavíte novostavbu rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m², která je určena pro bydlení nebo rekreaci v zástavbě podobných domů, pak stačí ohlášení.
 • Pokud upravujete, přistavujete nebo nastavujete stávající rodinný dům a nerozšíříte jej nad 150 m² plochy, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví, pak stačí ohlášení.
 • Pokud budete při přestavbě bytu v paneláku zasahovat do nosných panelů, je třeba stavební povolení.
Před započetím stavby se vždy vyplatí navštívit Stavební úřad v místě stavby a zjistit si požadavky a zjistit, jaké mají požadavky ve vašem konkrétním případě.
Zdroje:
Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění od 1.1.2013 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 103 a ), § 104
 
 
Kdy nepotřebuji stavební povolení
27.1.2013 / autor: Ing. Martin Perlík
Rodinný domek většinou není jediná stavba na pozemku. Často chcete přistavět i kůlnu, bazén nebo skleník. Podívejte se podrobněji, kdy můžete bez starostí začít stavět a kdy je třeba se nejprve obrátit na stavební úřad.
Kdy na úřad vůbec nemusíte chodit
Vybral jsem pro vás nejčastější případy staveb, se kterými se setkáte kolem rodinného domku. Od 1.1. 2013 začal platit nový stavební zákon, který umožňuje stavět daleko víc staveb bez stavvebního úřadu. Podrobně rozepsané je najdete ve stavebním zákoně §79 a §80.
1. Nové stavby
 • Opěrná zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím,
 • skleník do 40m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od hranice pozemku,
 • stavba u rodinného nebo u rekreačního domu do 25 m² zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím výšky max. 5 m a podsklepení do 3 m hloubky. Stavba musí být na pozemku rodinného domu, musí souviset s jeho užíváním a nesmí sloužit pro podnikání. Stavba musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu,
 • bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku,
 • výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění trasa.
TIP :
Tato pravidla se netýkají staveb, které jsou jakkoli památkově chráněné, u těch se stavebnímu úřadu nevyhnete. O tom, jestli je váš dům kulturní památkou, většinou víte, ale nestojí váš dům v památkové zóně?Památkové zóny tvoří například některé vilové čtvrti v Praze nebo bývalé dělnické kolonie. Ověřit si to můžete v katastru nemovistostí.
  2. Úpravy domu a bytu
 • Stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
Kdy vám stačí územní řízení
Územní řízení je jednodušší proces, který obvykle předchází stavbám, pro které je třeba ohlášení, nebo povolení. Výběr nejčastějších staveb, kdy stačí územní řízení samo o sobě :
 • Stavba do 25 m² zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím výšky max. 5 m nepodsklepená. Nesmí obsahovat obytné místnosti, hygienické zařízení ani vytápění ani nesmí sloužit k chovu zvířat,
 • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky,
 • nádrže na vodu do 100 m3, vzdálené nejdále 50 m od rodinného domu,
 • odstavné plochy do 300m².
V případě, že se rozhodnete postavit nebo zrekonstruovat rodinný domek, nebo takovouto malou stavbu rozšířit nad povolené rozměry budete potřebovat Stavební povolení nebo Ohlášení.
Častý dotaz:
“Přistavuji k rodinnému domu verandu do 25 m². Potřebuji na to povolení?”
Na přístavbu stávajícího domu se vztahuje §104 bod 2) stavebního zákona. Pokud se vejdete i s přístavbou do rozměrů stavby pro ohlášení (150m² celkové zastavěné plochy i s přísptavbou, dvě nadzemní podlaží, podkroví, usterén hloubky max 3m) pak potřebujete územní souhlas a ohlášení. Pokud tyto rozměry přesáhnete budete potřebovat Povolení. V každém případě budete potřebovat alespoň územní souhlas a ohlášení.
Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana