Vše o roubenkách / Roubenky z požárního hlediska

Roubenky z požárního hlediska

Každá stavba obsahuje hořlavé materiály a proto součástí stavebního povolení je požární zpráva možných rizik.
 
Stavební zákon uvádí, že pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje základní požadavky:
 
 • Mechanická pevnost a stabilita
 • Požární bezpečnost
 • Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 • Bezpečnost při užívání "včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace"
 • Ochrana proti hulku
 • Ochrana na úsporu energie a tepla
 
Každá stavba má tak zvaný požární úsek. Jedná se o přesně ohraničený prostor kolem stavby, který udává požárně nebezpečný úsek. V případě požáru je v tomto úseku velká pravděpodobnost rozšíření požáru na ostatní stavby.
Proto se musí stavby na stavebním pozemku umisťovat s ohledem na sousedící stavby a sousedící pozemky.
 
Jednoduše řečeno požární úseky staveb se nesmějí v žádném případě překrývat. Zasahovat na sousední pozemek mohou pouze s písemným souhlasem majitele pozemku.
 
 
V praxi to znamená, že stavby na pozemku musí být tak daleko od sebe aby se v případě požáru navzájem neohrožovali.
V dnešní době mnoho stavebníků řeší otázku kde a jaký koupit pozemek. Ne pokaždé se dá sehnat pozemek, který odpovídá požadavkům stavebníka.
 
 • Velikost
 • Dostupnost pozemku (komunikace)
 • Inženýrské sítě (voda, elektrika, kanalizace)
 • Poloha pozemku (samota, zástavba, atd)
 
Často stavebník koupí pozemek, který není velikostí dostatečný proto aby dali stavba a její požární úsek umístit na pozemek a nezasahovali do sousedních pozemků. Pokud požární úsek zasahuje na sousední pozemek, pak se musí v rámci projektové dokumentace stavby řešit úpravy. Pokud ani tyto úpravy nepomohou pak musíme žádat majitele sousedního pozemku o povolení stavby. Soused Vám musí podepsat věcné břemeno na to, že mu svým způsobem část pozemku znehodnotíte. Znehodnotíte ho do té míry, že jemu již nikdy na tomto kousku pozemku, kam zasahuje Váš požární úsek, nepovolí žádnou stavbu. 
 
Tato požární zpráva se týká všech novostaveb, ale i rekonstrukcí. Při nákupu pozemku popřípadě starší chalupy je dobré si přizvat odbornou pomoc. Přizvaný odborník Vám poradí na co si dát při nákupu pozor. Podle katastru (čísla parcely) zjistíte na příslušném stavebním úřadě případné regulativa platné pro novostavby. To se týká hlavně staveb v oblastech Chráněných krajinných oblastí "CHKO"
 
Další podmínky pro stavební povolení:
 
 • Dostupnost požárního hydrantu nebo vodní nádrže určené pro účely hašení. Tyto otázky by Vám měl zodpovědět příslušný stavební úřad.
 • Pokud není v blízkosti zdroj vody pro hašení. Má stavební povinnost tento zdroj vody zajistit na vlastní náklady. Jedná se o nádrž s 20m3 vody celoročně přístupné.
 • Přístupová cesta na pozemek musí být zpevněná a minimálně 3,5m široká.

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana