Vše o roubenkách / Materiály pro roubenky

Výběr materiálů pro roubenky

 
V tomto článku budu stručný. Jen povrchně si něco povíme o materiálech na stavbu. Blíže si materiály probereme v jednotlivých článcích jednotlivých konstrukcí.
V tomto článku si spíše probereme možnosti výběru podle využití roubenky.
 
Jiné požadavky jsou kladeny na rekreační chalupu a jiné na roubenky určené pro trvalý pobyt.
 
Základní rozdíl je dán již stavebním zákonem, který nám určuje podmínky výstavby. Jak je asi patrné na rekreační pobyt nejsou požadavky tak přísné. Zásadní rozdíl je hlavně v energetických vlastnostech roubenky.
Existuje norma, která upravuje vlastnosti staveb. 
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN ČSN 73 0540-2:2011. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.
Kdo všechno musí o štítky žádat? Platí to pro novostavby bytů, rodinných domů, nebo i rekreačních chalup?
 
Povinnost se týká nových budov a větších stavebních úprav stávajících budov včetně bytových a rodinných domů s vnější půdorysnou plochou větší než 50 m2. Netýká se staveb pro rodinnou rekreaci. Rovněž se nevztahuje na budovy určené pro náboženské účely, budovy v památkových rezervacích, památkových zónách a jejich ochranných pásmech.
 
V zásadě se dá říct, že roubenku pro trvalý pobyt nelze postavit. Protože trámy o rozměrech 30x30 cm tabulkovým výpočtem nesplňují tepelnou normu ČSN. Proto bych Vám rád řekl pozor na podvodníky, kteří Vám budou tvrdit, že roubení 20x20 cm splňuje podmínky trvalého bydlení. Žádný stavební úřad Vám nevydá kolaudační rozhodnutí.
 
Proto jsme si nechali vypracovat nezávislý posudek odbornou firmou, která podrobila naši roubenou stěnu přísnému měření a na základě toho nám vydali certifikát o tom, že naše roubení splňuje přísné podmínky ČSN norem.
 
Materiál pro rekreační účely:
Jak jsme se již zmínili pro rekreační účely nejsou vcelku žádná omezení. Proto si můžeme v klidu vybírat jakýkoliv stavební materiál bez omezení.
 
Jen musíme mít na mysli, že se jedná o dřevostavbu a jsou zde omezení co se týče elektroinstalace. Použité materiály musí být nehořlavé. Jak samotné kabely rozvedené po roubence tak i všechny vypínače, zásuvky, světla přidělaná na roubení. 
 
Protože si můžeme určit sílu stěny roubenky a tím ušetřit mnoho peněz je dobré na začátku vědět kolik bude mít Vaše roubenka telené ztráty. Jde o to aby jste v zimě zbytečně neprotopili hodně peněz. I v tomto případě je dobré zachovat si určitou rovnováhu síla stěny a náklady na topení. Naše firma GRIFFIN doporučuje svým zákazníkům použít trámy 25x25 cm . Tyto trámy Vám zajistí tepelný komfort v zimním období tak i v letním. Mnoho lidí si milně myslí, že zatepluje hlavně na zimu. Není to pravda. Pokud nedostatečně zateplíte, budete mít v létě v podkroví takové teplo, že tam nevydržíte spát.
 
Okna dveře. To je velmi diskutované téma. Dříve se do stavení dávali malinké okna. Tepelné úniky jsou vždy největší okny. Dnes tomu není jinak. Ale velikost oken je mnohem větší. Zastánci tradic doporučují pouze a jen špaletová dřevěná okna. Já osobně si myslím, že technologie jde dopředu a mnoho věcí co se používala dříve je překonaná. Dnes se vyrábí tepelné izolace na bázi přírodních materiálů, které mají stejné vlastnosti jako do dnes používané skelné vaty.
 
Příčky v přízemí doporučujeme udělat zděné a pouze nabílit. Dřevo samo o sobě časem tmavne. Proto časem roubenka může působit tmavě a neútulně. Bílé stěny nám roubenku projasní. Dále nám zděné příčky zajišťují akumulaci tepla. Dřevo má velice malou schopnost pojmout a udržet teplo. Proto se může zdát, že roubení brzo stydne. Zděné příčky do sebe naakumulují teplo a prodlouží dobu stydnutí.
 
Podkroví. V podkroví je několik způsobů jak vyrobit příčky. Dalo by se říct co řemeslník to názor. Na začátek bych rád řekl, že příčky v podkroví jsou v zásadě stavěny metodou lehkých montovaných konstrukcí. Tyto lehké příčky nikdy nebudou mít zvukový útlum jako zdi zděné. Dále si musíme uvědomit, že nepotřebujeme jednotlivé místnosti od sebe oddělit tepelně. A proto budeme zohledňovat hlavně funkčnost za rozumné peníze. Opět musím říct co máme za roky staveb roubenek osvědčené. Dřevěná konstrukce vyplněná izolací. Tato izolace plní funkci zvukové izolace. Konstrukci opláštěnou OSB dekami. OSB desky zajistí statickou stránku. V klidu si zde dovolíme pověsit WC Geberit, připevnit umyvadlo. Na OSB desky můžeme jako povrchovou úpravu použít cokoliv.
  • Sádrokartón
  • Obklady
  • Palubky
  • Klasicky natáhnout perlinku a lepidlo. Jako finál štuky.
  • Tapety
  • Atd je to univerzální podklad téměř pro vše.
 
Krytina. Dřevo ze kterého je roubenka postavena je pořád živí materiál. Dřevo víc něž jiné materiály reaguje na vzdušnou vlhkost. Pokud dřevo zatížíme a tím omezíme jeho roztažnost ovlivníme tím pohyb roubení a předejdeme částečně poruchám (prasklinám) v konstrukcích. Proto doporučujeme použít těžkou krytinu. Dnes nalezneme na trhu mnoho taškových těžkých krytin. Výběr není nijak jednoduchý. Našim zákazníkům doporučujeme glasovanou pálenou tašku. A to ze dvou důvodů. V první řadě pálené tašky nalezneme na stavbách již od nepaměti a jsou do dnešní doby stále a pevné troufám si říct, že životnost pálené tašky se dá počítat na staletí. Dnes nabízené tašky z betonu či jiného materiálu jsou na trhu několik málo let, říkám let protože to nejsou ani desetiletí. Proč povrchově glasovanou? Roubenky se v převážné míře staví jako rekreační objekty, kde je předpoklad, že bude v zimním období neobývaná. V případě, že si pořídíte krytinu ze které nebude sníh pravidelně sjíždět, budete muset osobně kontrolovat množství sněhu na střeše aby nedošlo ke zřícení střešní konstrukce.

 

Mokré nebo suché dřevo na roubení:

Určitě jste někde slyšeli, že se roubenka musí nechat vyschnout a sesednout. Dřevo je materiál z velké části tvořen vodou. Při vysychání dřeva dochází také k jeho úbytku na rozměru. Při sesychání dochází ke zmenšování trámů. A proto roubenky sedají. K tomuto jevu dochází při stavbě roubenky ze syrového dřeva. 
 
Další možností je stavba roubenky z lepených suchých trámů, které znáte pod názvem KVH. Jednotlivé trámy jsou slepeny z několika kusů. Nejčastěji ze 4ks fošen. Na délku jsou také slepeny z několika kusů. Běžně dodávaná délka těchto trámů je 13m. Takto vysušené a opracované dřevo téměř nemění svoji velikost ani tvar. Proto roubenka nemá technologickou pauzu ve výrobě. Nemusí takzvaně sesedat.
 
Obojí má své výhody a nevýhody. U lepených trámů je cena za materiál dvakrát až třikrát vyšší než u dřeva syrového. To dělá u střední velikosti roubenky rozdíl cca 120.000-160.000,- Kč. Na těchto trámech je na pohled vidět, že jsou strojově vyrobeny a nejsou přírodní. Celkový dojem je tak trochu srovnatelný s umělou hmotou. Trámy nemají praskliny ani suky jako běžné trámy. Výhodou je doba výstavby.
U syrových trámů najdeme právě ty prasklinky suky a je to na pohled přírodní materiál. To dává roubence ten správný nádech přírody. Nevýhodou je právě ona vlhkost, která se musí nechat přirozeně odvětrat. Čas dokončení stavby se o tuto dobu vysychání prodlouží.
 
Po statické stránce jsou obě varianty stejné. A na tepelné vlastnosti mají také srovnatelné. Jedná se pořád jen o dřevo. 
 
Stropní trámy používáme stejného průřezu jako roubení. Tedy 25x25 nebo 30x30 cm. Přesah stropních trámů přes roubení doporučujeme aspoň 1m. Vznikne vám tak příjemné zastřešení pře deštěm a sněhem. A dále což je důležitější, zvětšíte si prostor podkroví o mnoho čtverečných metrů. Získáte tím další prostor pro bydlení na stejně velikém základě.
 

Střecha:

Jak jsme se již zmiňovali v článku "výběr materiálů" existuje na našem trhu mnoho výrobců střešních krytin. Nechci zde srovnávat kvality jednotlivých výrobců, ale poradit jaký typ krytiny je pro roubenky dobrý.
 

Krytina:

Dřevo ze kterého je roubenka postavena je pořád živí materiál. Dřevo víc něž jiné materiály reaguje na vzdušnou vlhkost. Pokud dřevo zatížíme a tím omezíme jeho roztažnost ovlivníme tím pohyb roubení a předejdeme částečně poruchám (prasklinám) v konstrukcích. Proto doporučujeme použít těžkou krytinu. Dnes nalezneme na trhu mnoho taškových těžkých krytin. Výběr není nijak jednoduchý. Našim zákazníkům doporučujeme glasovanou pálenou tašku. A to ze dvou důvodů. V první řadě pálené tašky nalezneme na stavbách již od nepaměti a jsou do dnešní doby stále a pevné troufám si říct, že životnost pálené tašky se dá počítat na staletí. Dnes nabízené tašky z betonu či jiného materiálu jsou na trhu několik málo let, říkám let protože to nejsou ani desetiletí. Proč povrchově glasovanou? Roubenky se v převážné míře staví jako rekreační objekty, kde je předpoklad, že bude v zimním období neobývaná. V případě, že si pořídíte krytinu ze které nebude sníh pravidelně sjíždět, budete muset osobně kontrolovat množství sněhu na střeše aby nedošlo ke zřícení střešní konstrukce.
 

Zateplení střechy:

Zateplení střechy roubenky je možno udělat dvěma způsoby. Jedná se o zateplení střechy z interiéru, tedy běžně používaná vata daná mezi krovy povětšinou opláštěná palubkou. Nebo zateplení z exteriéru tedy z venkovní strany nad krovy. Jedná se speciální polystyrén který se montuje z horní strany na krovy. Na tento polystyrén se pak klasicky pokládá krytina.
 
Izolace vatou mezi krovy je dnes nejčastěji používaná metoda. Její největší výhoda je cena. Systém zateplení mezi krovy je několikanásobně levnější než zateplení nad krovy. Nevýhodou je samotný postup zateplení mezi krovy. Jak dobře víte velký strašák pro dřevostavby jsou dřevokazné houby, plísně a dřevokazný hmyz. Všichni tito škůdci potřebují dostatečné vlhko aby žily a škodili. Pokud se provede zateplení mezi krovy špatně pak hrozí velké riziko propuknutí těchto škůdců.
 
Zateplení nad krovy ponechá konstrukci střechy v celé své kráse neuzavřenou a tedy dobře větranou. Téměř nulová šance že by se do konstrukce pustili dřevokazné potvory. Nevýhoda je její velká cena. Tato izolace má svůj systém, který se musí dodržet a to souvisí s použitím materiálů, které jinak na střeše být nemusí. Nárůst materiálu a cena samotné izolace prodražuje stavbu.
Jedna podle nás obrovská výhoda je, že můžeme nechat prvky střechy pohledové. V podkroví pak vidíte všechny části střechy což je velice pěkný estetický prvek, jinak nedosažitelná věc.
Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana